Webináře pro nelogopedy

BALÍČEK WEBINÁŘŮ

Online z pohodlí Vašeho domova

 • Pracujete s dětmi v mateřské škole, dětské skupině či jiném zařízení?
 • Je součástí Vaší práce podpora vývoje řeči dětí, ale nejste logoped?
 • Rádi byste dětem pomohli rozvíjet řeč, dělali s nimi něco zábavného a zároveň efektivního?

Ale vlastně si moc nejste jistí, odkud začít?

 • Máte obavy, abyste nenadělali víc škody než užitku.
 • Možná vnímáte i čím dál tím více „těžších“ dětí, u kterých vývoj řeči skutečně neplyne hladce.
 • Navíc jsou mezi dětmi ve skupině obrovské rozdíly.

Proto jsem pro Vás připravila cyklus webinářů, kde se na vše postupně podíváme!

4 webináře o vývoji řeči

1. VÝVOJ ŘEČI

 • Jaké jsou základní mezníky vývoje řeči?
 • Proč někdy vázne přechod z fáze neverbální do fáze verbální a  jak můžeme podpořit nástup verbální fáze?
 • Základní pilíře vývoje řeči, bez kterých by řeč nemohla vzniknout.
 • Nejčastější chyby, kterými vývoj řeči brzdíme, či tak úplně nepodporujeme.
 • Tipy, kterými naopak vývoj řeči můžeme krásně podpořit.
 • Co vše předchází správné výslovnosti.

3. MOTORIKA, VNÍMÁNÍ VLASTNÍHO TĚLA A ŘEČ

 • Díky webináři mnohem lépe poznáte, zda má dítě problém s motorikou, vnímáním vlastního těla či přetrvávajícími primárními reflexy.
 • Získáte informace i nástroje pro praxi, které můžete ihned vyzkoušet či doporučit rodičům.
 • Získáte možnosti, jak podpořit dítě
 • Dozvíte se, jak podpořit rodiče

2. OD NEVERBÁLNÍ FÁZE K VERBÁLNÍ KOMUNIKACI

 • Co musí fungovat, aby dítě začalo mluvit?
 • Základní pilíře verbální komunikace.
 • Emoce a chuť komunikovat.
 • Komunikační strategie podporující vývoj verbální komunikace.
 • Možná podpora vývoje řeči pomocí znaků, obrázků, plánovačů apod.
 • Kdy, jak a co komunikovat s rodiči, případně kdy doporučit odborníka.
 • Konkrétní a praktické tipy na cvičení s dětmi.

4. VÝVOJ ŘEČI A DOBRÝ POCIT

 • Díky webináři získáte informace o mnoha známých a méně známých souvislostech ve vývoji řeči.
 • Získáte konkrétní a praktické rady a tipy, jak udělat logokroužky či jiné formy logopedické prevence zábavnější, efektivnější, jak motivovat děti i sebe.
 • Získáte určitě i DOBRÝ POCIT, že jste se dozvěděli něco nového, chuť zkoušet, hrát si, dělat věci jinak.

Balíček webinářů o Vývoji řeči

Cena: 1350 Kč

Přihlášeným zůstanou záznamy po dobu jednoho roku.
Všichni zúčastnění dostanou certifikát o účasti.
Délka každého webináře je cca 1 hod.

Všechny webináře získáte ve formě videa i audia.

Kdo vás webinářem provede?

Mgr. Petra Nejedlá

Jsem srdcem logopedkaprůvodkyně vývojem řeči, autorka projektu Vývoj řeči v souvislostechmáma 3 synů.
Moje osobní i pracovní cesta mě naučily nikdy neztrácet naději a vidět možnosti i tam, kde se zdálo, že žádné nejsou. Nikdy si nemyslet, že vím, ale vždy v naladění na klienta hledat to nejlepší možné tady a teď.

Certifikáty a diplomy