6týdenní online kurz

Předškolní příprava 

Máte doma předškoláčka a pochybujete, zda školu zvládne?

Startujeme 4. 3. 2024

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Připadá Vám Váš předškolák ještě nesoustředěný, netrpělivý, neklidný?
 • Špatně drží tužku a kreslení ho nebaví?
 • Úkoly pro předškoláčky po chvíli vzdává, protože je to „nůůůdááá“!
 • Pořád něco povídá, ale když má vyprávět třeba podle obrázků, těžko hledá slova?
 • Ještě nevyslovuje správně všechny hlásky a Vy máte obavy, že mu to bude dělat problémy při čtení?
 • Přemýšlíte, zda by byla vhodná nějaká předškolní příprava?
 • Všude je tolik možností, že nevíte, odkud začít?
 • Netušíte, jak vlastně vypadá správná předškolní příprava?
 • Nakupujete knížky, pracovní sešity, hledáte na internetu, ale nevidíte žádný efekt?

Jde to i jinak!

Školní zralost je celý komplex provázaných dovedností. Jedna navazuje na druhou, navzájem se doplňují. Není možné vytrhnout jednu oblast z kontextu a rozvíjet jen tu. Je potřeba respektovat vývojové zákonitosti i dané souvislosti. Že nevíte jaké?

Ráda Vám vše vysvětlím!

Připravila jsem pro Vás unikátní kurz předškolní přípravy, kde:

 • rodičům ve formě videí a pdf předám všechnu důležitou teorii a souvislosti
 • dětem nabídnu mnoho různých cvičení a her k rozvíjení různých oblastí školní zralosti
 • v rámci každodenního fungování a bez speciálních pomůcek procvičíme vše, co je potřeba

Postupně půjdeme od nejjednodušších cvičení až po ty hodné dětí nastupujících do první třídy.

Co je součástí kurzu?

 • videa a pdf pro rodiče
 • videa, obrázky, pracovní listy a motivační archy pro děti
 • ucelený soubor cvičení v jasných souvislostech
 • uzavřená fb skupina s mou podporou

Kterým oblastem se kurz věnuje?

 • řeči
 • grafomotorice
 • sluchovému vnímání
 • zrakovému vnímání
 • celostnímu rozvoji (propojování hemisfér, hmat, emoce a mnoho dalšího)

Harmonogram kurzu

1. TÝDEN:

 • rozvíjíme slovní zásobu, hrajeme si s výbavností slov
 • připravujeme ruku a prsty na správný úchop, vybíráme psací náčiní, případně násadku k trénování
 • učíme se sluchem rozlišovat figuru a pozadí (podstatné a nepodstatné zvuky), cvičíme sluchovou pozornost
 • učíme se zrakem rozlišit figuru a pozadí, cvičíme zrakovou pozornost
 • věnujeme se vestibulárnímu systému

2. TÝDEN:

 • ladíme gramatiku, ověřujeme, zda dítě správně užívá i nejnáročnější slovní druhy (předložky, spojky a zvratná zájmena)
 • základní a uvolňovací grafomotorické hry a cviky
 • trénujeme sluchovou paměť
 • trénujeme zrakovou paměť
 • věnujeme se propriocepci

3. TÝDEN:

 • procvičujeme vyprávění, dějovou linii, souvislosti
 • pokročilejší grafomotorická cvičení
 • sluchová diferenciace
 • zraková diferenciace
 • hmat jako důležité pojítko

4. TÝDEN:

 • rytmizujeme a dělíme slova na slabiky
 • hledáme dlouhou a krátkou slabiku
 • hrajeme si s rozdíly, podobnostmi a protiklady (zrakem, sluchem i hmatem)
 • křížové cvičení

5. TÝDEN:

 • hledáme první a poslední hlásku, porovnáváme
 • propojujeme se cvičeními pro správnou výslovnost
 • věnujeme se očním pohybům a zrakovým drahám
 • rýmy
 • lateralita a cvičení přes střední rovinu

6. TÝDEN:

 • syntéza, skládání slov z hlásek
 • souhrnná cvičení
 • propojování všech souvislostí
 • hry s emocemi

Díky kurzu získáte:

 • přehled o předškolních dovednostech a jejich souvislostech
 • komplexní přehled o dovednostech Vašeho dítěte, ujasníte si jeho silné a slabé stránky
 • praktické rady a tipy, jak rozvíjet slabší stránky Vašeho dítěte
 • návody a postupy použitelné kdykoli a kdekoli, abyste mohli procvičovat v rámci běžného fungování
 • mou plnou podporu a možnost se ptát
 • jistotu a klid, že jste na správné cestě a všechno se dá řešit

Reference

PROČ DO TOHO JÍT PRÁVĚ TEĎ? PROTOŽE:

 • ještě zbývá trocha času do zápisu, abyste si ujasnili, jak na tom vlastně Vaše dítě je a procvičili drobnosti, které ještě nezapadly na své místo.
 • zbývá ještě půl roku do začátku školního roku, a to je dost času na to, abyste doladili, co je třeba.
 • mnoho rodičů a dětí, které půjdou do školy, stále cítí, že něco úplně neladí a mají pocit, že by bylo dobré pro to ještě něco udělat. S kurzem si velice rychle ujasníte, co neladí a dostanete zásobu tipů, jak na tom zapracovat.
 • pokud má Vaše dítě odklad, v mnoha případech nestačí čekat "až dítě dozraje". Velice doporučuji se pustit do akce a komplexně podpořit vývoj předškolních dovedností.

Ke kurzu získáte navíc:

BONUS 1

Speciální webinář o předčtenářské přípravě s novými poznatky a tipy, co a jak trénovat

BONUS 2

2x během kurzu společné online setkání, kde odpovím na všechny Vaše otázky

BONUS 3

Neomezený přístup ke 2. Kongresu Vývoj řeči v souvislostech

Kurz obsahuje mé logopedické know-how za 14 let praxe. Vybrala jsem pro Vás to, co skutečně funguje. Za cenu 3 hodinových online konzultací se mnou Vám nyní nabízím 6 týdnů plných inspirace, rad, tipů a podpory, ke kterým se navíc můžete vracet celý rok, z pohodlí Vašeho domova, kdykoli se Vám to bude hodit.
Pouze nyní si můžete kurz koupit na 3 splátky.

Cena kurzu je 4 100Kč

ZAČÍNÁME 4. 3. 2024

Kdo vás kurzem provede?
Mgr. Petra Nejedlá

Jsem srdcem logopedkaprůvodkyně vývojem řeči, autorka projektu Vývoj řeči v souvislostechmáma 3 synů.
Moje osobní i pracovní cesta mě naučily nikdy neztrácet naději a vidět možnosti i tam, kde se zdálo, že žádné nejsou. Nikdy si nemyslet, že vím, ale vždy v naladění na klienta hledat to nejlepší možné tady a teď.

Certifikáty a diplomy