Cyklus webinářů pro nelogopedy

Online z pohodlí Vašeho domova

Balíček všech webinářů pro nelogopedy

Využijte nabídku nakoupení všech 4 webinářů za cenu 3. Všechny webináře získáte ve video i audio podobě.
V balíčku najdete:

 1. Webinář - Vývoj řeči v souvislostech
 2. Webinář - Od neverbální fáze k verbální komunikaci
 3. Webinář - Motorika, vnímání vlastního těla a řeč
 4. Webinář - Vývoj řeči a dobrý pocit

za cenu: 1 350 Kč

1. VÝVOJ ŘEČI

 • Jaké jsou základní mezníky vývoje řeči?
 • Proč někdy vázne přechod z fáze neverbální do fáze verbální a  jak můžeme podpořit nástup verbální fáze?
 • Základní pilíře vývoje řeči, bez kterých by řeč nemohla vzniknout.
 • Nejčastější chyby, kterými vývoj řeči brzdíme, či tak úplně nepodporujeme.
 • Tipy, kterými naopak vývoj řeči můžeme krásně podpořit.
 • Co vše předchází správné výslovnosti.

2. OD NEVERBÁLNÍ FÁZE K VERBÁLNÍ KOMUNIKACI

 • Co musí fungovat, aby dítě začalo mluvit?
 • Základní pilíře verbální komunikace.
 • Emoce a chuť komunikovat.
 • Komunikační strategie podporující vývoj verbální komunikace.
 • Možná podpora vývoje řeči pomocí znaků, obrázků, plánovačů apod.
 • Standardní i alternativní postupy, kterými můžeme řeč podpořit.
 • Kdy, jak a co komunikovat s rodiči, případně kdy doporučit odborníka.
 • Konkrétní a praktické tipy na cvičení s dětmi.

3. MOTORIKA, VNÍMÁNÍ VLASTNÍHO TĚLA A ŘEČ

 • Díky webináři mnohem lépe poznáte, zda má dítě problém s motorikou, vnímáním vlastního těla či přetrvávajícími primárními reflexy.
 • Získáte informace i nástroje pro praxi, které můžete ihned vyzkoušet či doporučit rodičům.
 • Získáte možnosti, jak podpořit dítě
 • Dozvíte se, jak podpořit rodiče

4. VÝVOJ ŘEČI A DOBRÝ POCIT

 • Díky webináři získáte informace o mnoha známých a méně známých souvislostech ve vývoji řeči.
 • Získáte konkrétní a praktické rady a tipy, jak udělat logochvilky, logokroužky či jiné formy logopedické prevence a podpory vývoje řeči zábavnější, efektivnější, jak motivovat děti i sebe a jak si to skutečně užít.
 • Získáte určitě i DOBRÝ POCIT, že jste se dozvěděli něco nového, chuť zkoušet, hrát si, dělat věci jinak.

Přihlášeným zůstane záznam po dobu jednoho roku.

Všichni zúčastnění dostanou certifikát o účasti.

Délka webinářů je cca 1,5 hod.

NOVĚ získáte webináře i v audio podobě, tedy s možností si je stáhnout a poslouchat třeba na procházce.

Kdo vás webináři provede?

Mgr. Petra Nejedlá

Jsem logopedka s celostním a respektujícím přístupem, autorka projektu Vývoj řeči v souvislostech a několika logopedických online kurzů, včetně kurzu pro pedagogy/nelogopedy.

Více než 13 let se věnuji logopedii online i offline, individuální a skupinové. Největší smysl mi dává šířit základy a konkrétní praktické tipy, jak podporovat vývoj řeči.

Absolvovala jsem celou řadu kurzů, seminářů, webinářů či školení (např. KUPOZ, KUMOT, KUPREV, Trénink jazykových schopností podle Elkonina, kurzy a webináře Stanislavy Emmerlingové, Neurovývojovou stimulaci aj.).

Velmi ráda Vám jasně a přehledně předám celou řadu užitečných informací, které Vám pomohou ve Vaší praxi.