VÝVOJ ŘEČI

v souvislostech

První pomoc pro správný vývoj řeči on-line

Připravila jsem pro Vás ZDARMA první pomoc pro správný vývoj řeči, kde najdete videa, která mohou pomoci, když si nevíte rady. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat když...,

aneb první pomoc pro podporu vývoje řeči

Co dělat, když dítě nerozumí?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat, když dítě vystrkuje jazyk?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat, když dítě nepohybuje jazykem?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat, když dítě neposedí?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat, když dítě nepoužívá L?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat, když dítě nemá slovní zásobu?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat, když dítě nemluví?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat, když dítě ráčkuje?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat, když dítě začne koktat?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dělat, když se nedaří kreslení?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Buďte mezi prvními, kdo se dozví o novinkách, webinářích a kurzech, které pro Vás chystám.

Křestní jméno*
E-mailová adresa*
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Jaké jsou vývojové fáze řeči?

Živá vysílání pro inspiraci

Pro rodiče předškoláků

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

O čem se moc nemluví

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

S čím můžete začít již dnes? 

Ačkoli dítě v prvním roce života nemluví, je právě první rok ve vývoji řeči zásadní. Budují se pevné základy.
Máte doma předškoláka a váháte, zda je pro školu dostatečně připravený? Hledáte inspiraci, kde se dá?
Ačkoli je výslovnost často tím, co nejvíce slyšíme a nejvíce řešíme, jedná se o  pomyslnou třešinku na dortu.
Souvislosti jsou ve vývoji řeči naprosto zásadní. Řeč není izolovaná dovednost ...
Jste pedagog, asistent či chůva a vzhledem k aktuální situaci kolem logopedie a logopedů váháte, co vlastně smíte?
Podívejte se na mou Facebookové skupiny a YouTube kanál, kde najdete spousty odpovědí ZDARMA.

Využijte možnost nákupu

Dárkového poukazu pro svého blízkého

Často se mě často ptáte:

Co je vývojová Dysfázie

Vývojová dysfázie, známá také jako porucha vývoje řeči nebo jednoduše dysfázie, je neurologický vývojový problém, který ovlivňuje schopnost jedince komunikovat verbálně. Tato porucha se obvykle objevuje v dětství a může trvat po celý život. Vývojová dysfázie není způsobena žádným fyzickým poškozením nebo lézí v mozku, ale jedná se o vývojovou poruchu, která omezuje schopnost dítěte rozumět a používat řeč.

Hlavními rysy vývojové dysfázie jsou obtíže s artikulací, porozuměním řeči, vyjadřováním myšlenek a komunikací s okolím. Dítě s touto poruchou může mít potíže s výslovností určitých hlásek, slov nebo frází. Může také mít omezenou slovní zásobu a obtíže s gramatikou.

Je důležité si uvědomit, že vývojová dysfázie není způsobena nedostatečným úsilím nebo leností dítěte. Je to neurologický problém, který vyžaduje odbornou péči. Logopedové a specialisté na komunikační poruchy mohou pomoci dítěti rozvíjet jeho řečové schopnosti a zlepšit jeho komunikaci. S podporou a terapií mohou děti s vývojovou dysfázií dosáhnout významného zlepšení a vybudovat si efektivní komunikační dovednosti. Je důležité, aby rodiče, pedagogové a odborníci spolupracovali, aby dítěti s vývojovou dysfázií poskytli potřebnou podporu a péči pro jeho celkový rozvoj.

Co je Dyslálie?

Dyslálie je termín používaný v oblasti logopedie a řečové terapie k popisu poruchy řeči, která je charakterizována nesprávnou výslovností hlásek, což způsobuje obtíže v komunikaci. U dětí s dyslálií mohou být hlásky vyslovovány nepřesně, zkresleně nebo chybějí úplně.

Dyslálie může mít různé příčiny, včetně genetických faktorů, neuromotorických problémů nebo nedostatečného učení se správné výslovnosti hlásek v dětství. Důležité je, že dyslálie je diagnostikována na základě individuálního hodnocení logopeda nebo řečového terapeuta, který určí, jaké konkrétní hlásky jsou ovlivněny a jaké terapeutické postupy jsou nejvhodnější.

Řečová terapie a cvičení jsou často součástí léčby dyslálie. Terapeut pracuje s jednotlivcem na zlepšení výslovnosti postižených hlásek a pomáhá jim rozvíjet správné řečové dovednosti. Časná intervence a spolupráce s rodinou jsou klíčové pro dosažení úspěšných výsledků při léčbě dyslálie.

Co je Oromotorika?

Oromotorika se zabývá pohyby a funkcemi svalů ústní dutiny, rtů, jazyka a obličeje. Tito svaly hrají důležitou roli nejen při mluvení, ale také při polykání, žvýkání a jiných aktivitách spojených s ústy. Správný vývoj a kontrola oromotoriky jsou zásadní pro různé aspekty našeho života, zejména pro komunikaci a výživu. Správná funkce oromotorických svalů umožňuje správnou výslovnost zvuků a slov. Děti s oromotorickými problémy mohou mít obtíže s artikulací a výslovností.

Co je Rotacismus?

Rotacismus je výslovnostní problém spojený s neschopností nebo obtížemi ve vyslovení písmena "R" nebo zvuků spojených s tímto písmenem. Toto omezení může mít různé stupně závažnosti. Některé děti mohou používat nesprávný zvuk "R", zatímco jiné mohou vůbec nevyslovovat "R" a místo něj používat jiné zvuky.

Co je Sigmatismus?

Sigmatismus je výslovnostní problém spojený s neschopností nebo obtížemi ve vyslovení písmena "S" nebo zvuku spojeného s tímto písmenem. Tento problém může sebou nést různé formy. Někteří lidé mohou vyslovovat "S" nesprávně, zatímco jiní mohou zcela vynechávat toto písmeno ve slovech.

Co je školní zralost?

Školní zralost je termín, který se používá k popisu fyzických, emocionálních, sociálních a kognitivních dovedností a schopností, které dítě potřebuje k úspěšnému a efektivnímu zvládnutí školního prostředí a vzdělávacího procesu. Tato zralost zahrnuje schopnost dítěte dostatečně se soustředit, poslouchat učitele, komunikovat s vrstevníky, řešit problémy a učit se nové dovednosti.

Školní zralost se může lišit u jednotlivých dětí a není pouze o věku. Některé děti mohou být školně zralé dříve než jiné, zatímco jiné mohou vyžadovat více času a podpory k dosažení této zralosti. Učitelé a rodiče hrají klíčovou roli v podpoře a rozvoji školní zralosti u dětí, což jim pomáhá připravit se na úspěšné školní vzdělávání.