VÝVOJ ŘEČI

v souvislostech

Proč jsou souvislosti, tak důležité?

Souvislosti jsou ve vývoji řeči naprosto zásadní. Řeč není izolovaná dovednost a vyvíjí se souběžně s mnoha dalšími oblastmi. Je dobré na to myslet vždy, ale zejména ve chvílích, kdy vývoj řeči neplyne hladce. Například při opožděném vývoji řeči či vývojové dysfázii. Samozřejmě pracujeme s řečí a naším cílem je krásná řeč včetně výslovnosti. Zároveň ale rozvíjíme celou řadu dalších oblastí.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Které oblasti jsou například pro vývoj řeči důležité?

Vnímání vlastního těla

Zahrnuje spolupráci s v souvislosti s řečí méně zmiňovanými smysly – vestibulární systém, propriocepce a hmatové vnímání. Je ale velmi důležité si uvědomit, že pokud dítě nedostatečně vnímá vlastní tělo, může mít problémy s vyjadřováním časoprostorových vztahů. Nevnímám-li jasně, že já jsem tady a teď, těžko mohu vyjádřit, co bylo, je a bude, nebo co je přede mnou, za mnou, vedle mě… Zároveň pokud má dítě obtíže s vnímáním vlastního těla, patrně nebude dobře vnímat ani jeho jednotlivé části potřebné k řeči. Dalo by se říci, že nedokáže správně „vyhmátnout“ určitou hlásku. Netrefí, že třeba pro L má mít přesně takto rozevřené čelisti, takto nastavené rty a na tomto místě právě tak silně opřený jazyk. Někdy je vnímání těla tím, čím musíme v logopedii začít.

Dýchání nosem

Tvoří velmi důležitý základ pro řeč. Pokud dítě dýchá ústy, ochabují mu svaly kolem úst a svaly jazyka. Navíc nemá k dispozici dostatečný výdechový proud vzduchu k realizaci některých hlásek.

Motorika

Řeč je nejjemnější motorika. Aby mohla hladce plynout, musí fungovat motorika hrubá, jemná i grafomotorika. Pokud je v motorickém vývoji nějaký problém, je potřeba ho řešit. Vývoj řeči mohou významně ovlivnit i přetrvávající primární reflexy, s motorikou související nedostatečná spolupráce hemisfér či obtíže v koordinaci.

Sluchové vnímání

Důležité je porozumění řeči, aby dítě mohlo mluvit, aby mu vůbec dávalo smysl mluvit. Zároveň se dítě musí naučit rozlišovat sluchovou figuru a pozadí, tedy rozpoznávat důležité zvuky mezi nedůležitými. Postupně v toku řeči rozpoznává slova, slabiky, hlásky, vnímá podobnosti a odlišnosti. Pokud toto nefunguje, řeč se nemůže dobře vyvíjet.

 

Podívejte se níže na videa

Souvislostí je samozřejmě mnohem více.

 

Měli jsme o nich dokonce celý kongres, mé dva příspěvky z kongresu můžete zhlédnout zde:

O možných příčinách řečových obtíží (záznam videa s kongresu)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

O čem se ve vývoji řeči nemluví a mluvit by se mělo:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Další inspiraci ode mě najdete na mém YouTube kanálu nebo Facebookové skupině

Další inspiraci najdete na mém YouTube kanále

A pokládat dotazy v mé facebookové skupině

S láskou Petra Nejedlá

A MNOHEM VÍCE V CELOROČNÍCH ON-LINE KURZECH 

Všechny mé kurzy jsou založeny na souvislostech, protože bez nich by to nešlo.

Buďte mezi prvními, kdo se dozví o novinkách, webinářích a kurzech, které pro Vás chystám.

Křestní jméno*
E-mailová adresa*
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů